top of page

YENİDEN YAPILANMA

 

Şirketler tüm zamanlarda ve tüm alanlarda, gelişmeleri, değişmeleri, güçlü/zayıf yanlarını, ürünlerini, rakiplerini, pozisyonlarını objektif ve verisel incelemeli, rutine, işletme körlüğüne düşmemeli. Bu çok iyi olur. Ancak öyle dönemler yaşanır ki, durum artık “iyi olur”dan çıkar, “var olabilmek” tir.

 

2020 ile coronavirüs pandemisinin neden olduğu kriz ve sonuçları açısından pek çok şirket kendilerinden kaynaklanan veya kaynaklanmayan nedenlerle RİSK altında.

 

Ortaya çıkan yeni sorunlar ve boyutları, deneyimlerle aşılacak gibi değil. Konuya, daha teknik, bilimsel, objektif, uzman destekli yaklaşım, araştırma ve sonuçları, deneyimle  birleştiğinde KRİZDEN KORUNMA ve HATTA BÜYÜME MÜMKÜN.

1- İlk gereken, firmaların dönemin ve yakın geleceğin sorunlarını ve bu sorunlarının alışagelinen yöntemlerle çözümlenemeyeceğine, destek gerektiğine, sorunun işçi çıkarma,  maliyet azaltma vb bilinen PANSUMANLARLA AŞILAMAYACAĞINI görmeleridir.

 

Gün, kişisel veya ekip moral, motivasyonunu  arttırma söylemleri, broşür basmak olmamalı, yetemez. 

 

2- Çözümün ilk uygulama ayağı ise; Konunun a-uzmanları ile ORTAK AKIL ve bütçesini oluşturmak, zamanını ayırmak, MASAYA OTURMAK, Finans, Maliye, Hukuk, Yönetişim, Sektör uzmanlarına bilgi ve belgelerini açmaktır. 

 

3- Şirket çok yönlü olarak mercek altına alınacak, tabiki, “GİZLİLİK KURALI” en üst yoğunlukta olan paylaşım, raporlama modeli oluşturulacak.

 

4-Hiç bıkmadan, hiç yorulmadan, hiç umut-güven kaybetmeden, acaba demeden ve en hızlı yöntemlerle, şirketinizin; Şirket sahipleri, Şirket Ortaklık Yapısı, Üst Yönetim/Yöneticileri, Kritik Birimler (Muhasebe, ARGE vb.), Satın Alma / Satış Tabloları, Üretim Teknolojileri,  Maliyeti, Verimliliği, Stok), Çalışanlar “Nitelik, Nicelik, Verimlilik”, Finansal Durum, Performans, Ürünler, Müşteri İlişkileri, Tanıtım-Reklam, İtibar Yönetimi, Rekabet, Lojistik, vb. incelenmeleri ile sorunları kesip atmak, verimsizliği tasfiye etmek, üretkenliği arttırmak,  çöken pusu dağıtmak ve işte şimdi motivasyon. Ataklık, etkin hedefler, yöntemler belirlemek. REORGANİZASYON veya YENİDEN YAPILANMA.

5- Bu çalışmada önemli bir hedef de: Ekonomi, sektör, piyasa, şirketiniz su alsa bile, sizi mücadelede koruyacak, tutunacağınız güvencelerin, FİLİKA’larınızın oluşturulması. 

 

6- Planlı ve bilinçli olarak, şirketinizin, ürünlerinizin küçülmesi, daralma veya yeni finansal argümanlar, ortaklar, proje-iş ortaklıkları ile daha da büyüme hedefleri.

 

Peki nereden mi başlamalısınız ? "EKİP Yönetim Danışmanlık" ile bir kahve içimi.

Uzlaşma / Yeniden Yapılanma
bottom of page