top of page

FRANCHİSE ve EKİP YÖDAN

FRANCHİSE SİSTEMİ

 

Tüketici ve tüketim artışı, firmaların ulusal ve uluslararası geniş coğrafyalardaki pazarlarda çok sayıda işletmelerle yer alma, pazar  paylarını ve işletme-satış noktalarını arttırma, işletme-pazarlama yatırım, işletme giderlerini ve yönetsel yoğunluğu azaltma, hızlı şekilde büyüme hedefleri, sert rekabet, teknolojik, lojistik gelişmeler, küreselleşme vd. nedenler, Bayilik, Acentelik, Adi Ortaklık, kurum ve uygulamaları dışında, Markaların, yeni işbirlikleri-iş ortaklıkları ihtiyacı, YENİ BİR SİSTEM.

 

"Ekip Yönetim Danışmanlık" SEKTÖRDE 20. YIL hazırlığı yapmakta olan şirketimiz, Franchise Verenler (FRANCHISOR) açısından: Sistemin Kurulumu / Geliştirilmesi, Master-Bölge-Alt Franchise Pazarlama, Denetim Hizmetleri Danışmanlığı ve Uygulama hizmeti, Franchise Alanlar (FRANCHISEE) açısından da: Yatırım ve İşletme Yönetim Danışmanlığı hizmetleri vermekte.

 

Franchise Verenler açısından, fikir projelerinin kuruluş öncesi, ilk dönem ve orta gelişme  dönemleri veya sürmekte olan sistemlerin yeniden yapılanması için, ürün, pazar analizleri, rakipler, konsept, lokasyon, bölge analizleri, kiralama, rekabet bilgi ve startejileri, marka-tanıtım, ürün-menüler, fiyatlandırma, satın alma, tedarik-dağıtım sistemleri, denetim vd. hizmetler (hizmetler bölümünde detay), 

 

Franchise Alanlar açısından ise: Ürün, marka, lokasyon belirlenmesi, tercihler ve sözleşmeler, yatırım (işletme kiralama-mimari ve teknik donanımlar-açılış), işletme planı (tedarikten-personele), hizmetler, mevzuat güvenlik önlemleri (gıda, işyeri, müşteri), anahtar teslim şube açılışları ve ilk dönem süreç, eğitim, devirler, devir almalar vb. hizmetler (hizmetler bölümünde detay),

 

"EKİP Yönetim Danışmanlık"’ın tüm birimlerde aktif olarak yer aldığı 20 yıllık deneyimlerine dayalı hizmetler vermekte.FRANCHİSE FAYDALARI

FRANCHİSE VERENLER (Kendine özgü, üretim, işletme ve pazarlama sistemini, know-how’ını oluşturmuş, tanınmış, başarılı olmuş, marka) açısından faydaları:

 • Üretici-Marka şirketler, geniş coğrafyalarda kendi finansman ve yönetimlerinde yatırım yapmak ve işletmeler yönetmek yerine,  yatırım ve işletme giderleri 3. Şahıslar - Franchise Alanlarca sağlanacak şube-işletmeleri, kısa zamanda ve çok sayıda açma. Pazar paylarını arttırma.

 

 • YATIRIM (işletme inşaat, teknik altyapı, üst yapı, dekor, makine, techizat, malzeme vb.), İŞLETME (Kira, personel, malzeme, ürün, elektrik, su, vergi, Resmi İdarelerle, bürokrasi ile muhatap olmama, hukuki ve cezai sorumluklar almama vd.)  PAZARLAMA (franchise alan deneyimleri yerel tanınmışlığı, müşteri potansiyeli yaratma, tüketici talep ve önerileri toplama, işletmeci çalıştırma, hizmet kalitesi ve denetimi, 3. Şahıslar üzerinden ek gelir sağlama vb.) mali, idari yüklerden kurtulma, riskleri azaltma. 

 

 • Kendileri mali ve idari kaynakları ile açmayacakları sayıda işletmelerin 3. Şahıslarca (Franchise Alanlar) açılması ile, çok kısa zamanda KARTOPU etkisiyle, marka değerini, müşteri ilgisini, yeni işletmeler cazibesi yaratma.

 

 • İyi noktalarda (önemli cadde, AVM vb.) yerel yatırımcılar kanalıyla işletme açma. Devir bedeli veya yüksek kiralar ödememe.

 

 • Ürünlerini satın alma garantisi veren işletmeler yaratma, toplu ve planlı, sürekli üretim ile uygun satın alma ve maliyet azaltma.

 

 • Başlangıç Bedeli, Hizmet Bedeli, Ciro Pay, Reklam Bedeli, Denetim Bedeli gibi toplu ve sürekli, hızlı gelirler elde etme. Tüketiciden tek, tek değil, Franchise Alanlardan toplu tahsilatlar yapmak. Yeni yatırım kaynakları yaratma.

 

 • Yüzlerce Franchise Alanı ve tonlarca satışı, Merkez Ofis, Az Personel, Az Problem ile yönetme, yönlendirme.

 

 • Finans sektöründe kredibilitesini artırma vd.

 

FRANCHİSE ALAN açısından faydaları:

 • Üretim ve pazar-tüketici ilgisi, gücü olan, denenmiş, başarılı olmuş ve tanınmış bir markanın, sisteminden, imaj ve rekabet gücünden yararlanma.

 

 • Pazar, ürün, marka, tüketici araştırmalarından, bilgi ve birikiminden, reklam ile tanınmışlık ve tüketici ilgisinde sürekliliği yaratma, know-how’ından yararlanma.

 

 • İdari, mali, sektörel destek, bilgi, eğitim alma. Kurumsal kimlik katkısı, bilgi ve birikimlerini edinme, rekabet, tüketicilerin yeni beklenti ve eğilimleri, değişen koşullar konusunda geliştirilen yeni stratejilerinden, ürün-promosyon-kampanyalar ile  yararlanma. Franchise Verenin her zaman danışmanlık yapacağı, her konuda kendisine destek olacak “ bir bilen” ce korunma, desteklenme. 

 

 • Franchise Verenin sektör, ürün, piyasa, ürün, vb. analizleri, işletme stratejileri ile, rakip işletmeler ve markalar karşısında, güçlü olma,  gelişme, sürekli yenilenme.

 

 • Franchise Verenin, işletmeler zincirinin yarattığı, toplu pazarlık gücünden, ucuz ve vadeli satın alma olanakları elde etme.

 

 • Kazanç güvencesi, sürekliliği. Vb.

 

FRANCHİSE HİZMETLERİMİZ:


a) Franchising  Sistem Kurulumu/ Geliştirilmesi.

 

Ürün ve Hizmet Analizi, Pazar ve Müşteri Analizi, Rakiplerin Değerlendirilmesi, SWOT Analizi, Konsept Belirleme ve Projelendirme, Ürün Gıda Teknolojileri, Dağıtım Sistemi ve Planlaması, Finans- Bütçe, Stok Yönetimi, Sözleşme ve Koşullar, Eğitim ve El Kitabı Oluşturma, Büyüme Stratejisi, Sistem Denetimi

 

b) Master/ Bölge/ Alt Franchising Pazarlama Hizmetleri.

 

Lokasyon, Bölge Analizleri, Rakip Ürünler- İşletmeler Değerlendirilmesi, Rekabet Bilgileri ve Stratejileri, Pazarlama Stratejileri, Tanıtım, Öncelikli İşletmelerin Belirlenmesi, İşyeri Taşınmaz Kiralama- Satın Alma, Franchisee  Seçim Kriterleri- Kişisel/ Kurumsal Raporlama, Sözleşmeler, Resmi Kurum- Mevzuat Uygulamaları, Yatırım Süreci Denetimi, İşletme Denetimi

 

c) Franchisee- Yatırım/ Devir Danışmanlığı.

 

Ulusal, Uluslar Arası Sektörler/ Franchisor Bilgi Portföyü, Taşınmaz/ AVM Kiralama- Satın Alma Danışmanlığı, Yatırımcı Finansal, Yönetsel, Sektörel Özellik Raporu, Franchisor Alternatifler Görüşme Ve Raporlama, Ürün- Hizmet- Rekabet Analizi, Pazar Ve Müşteri Analizi, Rakip Marka Ve Yatırımlar Değerlendirilmesi, Finansal Ve Hukuki İnceleme, Sözleşmeler, Yatırım Süreci Denetimi, Açılış Yönetim Danışmanlığı, Personel Seçimi- Eğitimi

 

d) İşletme Yönetimi Danışmanlığı.

 

Sektörel veri toplanması analizi ve bilgiye dönüşmesi, Ürün Analizi ve Menü Mühendisliği- analizi, Fiyatlandırma, finansal ekspertiz, Kar&Maliyet Analizi, Verimliliğin ve karlılığın arttırılması, Konsept, dizayn, Master plan, Sektörel servis sağlayıcıları ve çözüm ortakları arasındaki iletişim, Satın Alma Ve Tedarik Zinciri Yönetimi Finansal Ve Hukuksal Danışmanlık, İnsan Kaynakları- Eğitim, İç Denetim.

 

e) Denetim

 

Firma standartlarını oluşturmak (görsel ve yerleşim düzeni, temizlik ve hijyen koşulları, ürün kalitesi sergileme ve satış, depolama, gıda güvenliği, atıklar, yasal zorunluluk, işçi sağlığı ve güvenliği, kasa ve nakit akışı, personel, müşteri ilişkileri, müşteri beklentileri teknik donanım, alet-ekipman, tedarikçi sistemi takibi denetimi, kalite yönetim sistemleri, vb.), açık ve gizli denetimlerde standartların uygulanmasını izlemek, test, raporlama, performans değerlendirmesi.


 

f) Devirler, Ortaklıklar 

 

Franchise  alanlar, süreç içinde çeşitli nedenlerle, işletme ve franchise haklarını DEVİR ETMEK veya ORTAK ALMAK isteyebilirler. 

 

Franchise verenler açısından da, ŞİRKET ve PAY DEVRİ veya PROJE-İŞ ORTAKLIĞI arayışı olabilmekte.

 

"EKİP Yönetim Danışmanlık", sizlerin bu kararları öncesinde, mali, hukuki, strateji hazırlığınızda teknik hizmetleri vermekte. Çünkü hem gerçek verilere, bilgilere ulaşmak, hem de alıcı ve ortaklar tarafından istenecek bilgi ve belgeleri hazırlamak önemli bir çalışma  gerektiriyor.

 

Ayrıca, yatırımcılar açısından da, önemli portföyü olan "EKİP Yönetim Danışmanlık", bu arayışlarınızda sizleri yatırımcılarla buluşturuyor, süreci yönetiyor, sözleşmelerle finalde de yanınızda oluyor. 

bottom of page