top of page

FİNANSAL/MALİ İNCELEME

 

GERÇEK, başarının ve başarısızlığın nedenlerinin en şeffaf biçimde ortaya konmasıdır. “EKİP Yönetim Danışmanlık” şirketinizin içsel, özel veya kamu kuruluşları karşısında yanınızda. Uzman ekibiyle, kasadaki değil, tablolardaki gerçekleri ortaya koyan Finansal / Mali Analiz öneriyor ve hazır.

Finansal / Mali Analiz, bir işletmenin mali durumunun ve mali yönden gelişmesinin yeterli olup olmadığını belirlemek için, mali tablo kalemlerindeki değişikliklerin, kalemler arasındaki ilişkilerin, zaman içinde göstermiş oldukları eğilimlerin incelenmesi ve gerektiğinde belirlenen standart ve sektör ortalaması ile karşılaştırılarak yorumlanması faaliyetlerinin bütünü.

Finansal / Mali Analiz, ekonomik eğilimleri değerlendirmek, finansal politikaları belirlemek, ticari faaliyetler için uzun vadeli planlar yapmak ve yatırım için proje veya şirketleri belirlemek için kullanılır. Bu finansal sayılar ve verilerin sentezi yoluyla yapılır.

 

AMAÇ:

  • İşletmenin likidite durumu,

  • İşletmenin faaliyet etkinliği – verimlilik,

  • İşletmenin finansal durum,

  • İşletmenin karlılık durumu,

 

TESPİTLERİ İLE:

 

  • Yatırımcılar, kredi verenler ve diğer ilgililer açısından, sizin için karar almada bilgi sağlamak,

  • Gelecekteki nakit akımlarını değerlendirmede yararlı bilgiler toplamak,

  • Varlıklar, kaynaklar ve bunlardaki değişiklikler ile işletme faaliyet sonuçları hakkında bilgi sağlamak,

 

  • Olumlu, olumsuz verilere göre çözümler üretmek.

Finansal Analiz genel olarak 3 bölüme ayrılmaktadır:

1. YÖNETİM ANALİZLERİ: Yönetim işlevinin yerine getirilmesinde alınacak kararlara dayanak olmak üzere işletme yönetimi için yapılan analizdir. Her türlü finansal tablo ve dökümlerden yararlanılarak, geçmiş durum ile içinde bulunulan dönemin durumu

karşılaştırılarak başarı değerlendirmesi yapılır, yeni statik ve dinamik analiz

tekniklerinden yararlanılır.

2. KREDİ ANALİZLERİ: İşletmeye kredi verenler veya verecek olanlar tarafından yapılır.

İşletmenin kısa vadeli borç ödeme gücünü belirlemek için yapılan analizdir.

 

3. YATIRIM ANALİZLERİ: İşletmeye ortak olanlar ve ortak olmayı düşünenler ile işletmeye uzun vadeli kaynak sağlayacaklar tarafından yapılan analizdir. Ortaklar ve ortak olmayı

düşünenler işletmenin devamlılığı, yatırım güvencesi ve karlılık durumu ile ilgilenirler.

Finansal/Mali Analizde: Cari, Likidite, Hazır Değerler, Stokların Net İşletme Sermayesi,

Kaldıraç, Borç/Öz sermaye, Kısa Vadeli Borç/Toplam Borçlar, Ortala Tahsil, Alacak Devir

Hızı, Stok Devir Hızı, Nakit Devir Hızı, oran ve tespitleri GERÇEK YOL GÖSTERİCİDİR.

bottom of page