top of page
şirket incelemesi çapa

ŞİRKET İNCELEME

Zamanla iş fikirlerinizde, işletmenize bakış açınızda sabitlenme, kalıplaşma, monotonlaşma mümkün. Buna İŞLETME KÖRLÜĞÜ, hatta SABİT FİKİRLİLİK de deniyor.

Bu riskli bir tutum. Başka bir göz, başka bir pencereden bakış, durumunuzun güçlü veya zayıf yanları olduğunu gözler önüne seriyor.

 

Şirket İncelemesi: Normal iş süreçlerinde önemli faydalar sağladığı gibi, şirketinizin bankalar, müşteriler, hatta olası ortaklarınız açısından da çok önemli. Sizle yakınlaşma, güvenme, size fırsatlar yaratma açısından ADETA BİR REFERANS, KARNE ve de ŞİRKETİNİZİN DEĞERİNİ ortaya koyuyor.

Genel olarak “Şirket İncelemesi” diye tanımladığımız çalışma; MALİ / FİNANSAL İNCELEME, SEKTÖREL İNCELEME, HUKUKİ İNCELEME, gibi gruplardan oluşuyor. Sayfamızda bu grupları detaylandıran başlıklarda kapsamlı bilgi veriyoruz. Genelde Şirket İncelemesi ise: Şirketinizi çok yönlü mercek altına almak.

“Böyle gelmiş, böyle gider”  iyi de, “böyle gelmiş, böyle gitmez” durumu da var. En olmadık zamanda, Şirket Ana Sözleşmenizdeki eksik, İşletmenizdeki ruhsata aykırılıklar, ürün marka-patent kaybı, sözleşmelerdeki aleyhe cümle, hatta kelimecikler, bilanço hataları, sigortalarınız vb. KÜT DİYE KARŞINIZA KONABİLİYOR.

Şirket İncelemesinde:

  • İlk kural GİZLİLİK. Mali, sektör, hukuk uzman ve ekipleri ile yapılan Gizlilik Sözleşmesi, bilgi ve belgelerin inceleneceği odalar, hatta değişen kapı kilitleri.

  • Tüm bilgi ve belgeleri masaya koymak, detaylı inceleme.

  • Şirket Ana Sözleşmesi, tadilleri, pay ve temsiller, nama/hamile yazılı senetlerin, ilmuhaberlerin pay devrinde önemi, kişisel sorumluluklar, sermaye-bakiye sermaye, mesela verdiğiniz, unuttuğunuz vekaletnameler ? vb., vb.

  • Mali Tablolar, Vergi Daireleri, SGK açısından detay konular, şirket alacak ve borçları, vadeleri, teminatları, ortak alacak ve borçları, borçsuzluk belgeleri

  • Şirket menkul ve gayrimenkul varlıkları, kira ilişkileri, sözleşmeleri, demirbaş listeleri, sigortaları, yıllardır kaldırılmamış ipotekler vb., vb.

  • Ruhsatlar, İzinler, Kalite Belgeleri, TSE., İSO, Yazılımlar, Lisanslar vb., vb.

  • Bittiğini zannettiğiniz veya yürürlükteki tüm sözleşmeler (müşteriler, tedarikçiler, bankalar, taahhütler, teminatlar, kefaletler vb., vb.) Sözleşmelerinizdeki hukuki hatalar, yerindelikler, hatta zayıflıklar.

  • Çalışanlarınız, işçi dosyaları, işyeri ve işçi güvenliği, sağlık raporları,  özel yönetici sözleşmeleri, tazminat hakları, SGK ilişkileri, varsa soruşturmalar vd.,vd.

  • Son 5 yılın biten veya devam eden davaları, icra takipleri, ihtarnameler, hacizler, idari soruşturmalar, sigorta poliçeleri,vb., vb.

bottom of page