top of page

KRİZ YÖNETİMİ

 

KRİZ’in kapıda veya içinde olmak zor bir süreç. Yılların emeği, toplumsal, bireysel yaşamın    risk altında olması, baskılar, hukuki saldırılar, vb. iş sahiplerini, aileleri, çalışanları, tedarikçileri  için başka bir yaşam tehdidi.

 

Doğru düşünme, çözüm üretme, ifade etme, ekonomik, psikolojik ve hatta bedensel                SARSILMALARIN yaşandığı böylesi zamanlarda; "EKİP Yönetim Danışmanlık" olarak ekibimizle yanınızda olabiliriz. Sorununuzun ciddiyetini, çözümün coşkusunu paylaşmaya hazırız. 

 

“KRİZDEN KORKMA, GEÇ KALMAKTAN KORK !"

                                                                   

Günümüz ekonomileri şirketleri kısa zamanda kriz noktasına getirebilmekte. Bu vahşi,            rakibini yok etmeye varan rekabet ortamı, şirketlerin kendi hataları veya beklenmedik            ulusal, uluslararası gelişmeler nedeniyle, krizler hep kapı önünde.

 

Kapı önünde ama, içerde değilse hazırlıklı olmak veya tüm yapıyı sarmadan yapılacak              düzenlemelerle varlığı sürdürmek, gelecek umutları yaratmak mümkün. Gerçek bu “her          an tetikte olmak”. Huzur da, başarı da bu gerçeği kabul etmek ve hazırlıklı olmakta.  Hele        dünyada bir pandemi varsa, CORONA / COVID 19 kasıp, kavuruyorsa, bu temkinli olmak değil ZORUNLULUK.

 

Önce iş sahipleri tüm gerçekleri ile durum tespiti yapmalıdır. Görmek, duymak istememek, “Halı altına süpürmek” ilk büyük sorun. KRİZİ KABUL ETMEK, korkuyu, paniği üzerinizden atacak ilk adım. Ve  size ilk ışık: “KESİNLİKLE ÇÖZÜMLER VAR”.

 

Kendi deneyimleriniz ve mevcut ekibinizle aşılabilir mi ? Olabilir. Ancak ya olmazsa ? Kendi alışkanlıklarınız veya yakın çevreniz ilk hasmınız. Mutlaka dış profesyonel destek gerekli. Bu bir kişi de olabilir bir ekip te. Bu yönde bir harcama yapmama isteği çok yüksek oluyor. Ancak kaybedilebilecekler göz önüne alınsa da, bugüne kadarki en ucuz yatırımınız, işletme gideriniz. Farz edelim amaçladığınız fayda sağlanmadı. Kaybınız çok az. Peki kısmen veya tam sağlandı, kazancınız çok büyük. Kurtuluş Bütçesi ayırmalısınız. Çünkü krizde veya eşiğinde iseniz, sorumlular mevcutlar.

 

Krizden kaçmak için dış çevreyi sürekli olarak takip etmek, gelecekle ilgili nicelik ve niteliğe yönelik tahmin etme yöntemleri geliştirmek gerekir. Ayrıca iç çevrenin analizinde işletmenin ne durumda olduğunu ve nereye gittiğini ölçebilecek ölçekler geliştirilmelidir. Kriz yönetiminde amaç, önce defans, güvenlik, en az kayıpla atlatabilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve uygulanması sonra krizi başarıya, fırsata dönüştürmektir. 

 

  • Kriz belirtilerine, etkilediklerine, şiddetine, verdiği, vereceği zararları tahmin etme ve bunlara duyarlı olma. Uyarı sistemleri oluşturma, izleme.

 

  • Krizin büyüklüğüne göre iç veya dış destekli uzmanlar özel birim/bölüm oluşturma: Farklı veya uzman bilgilere, eğitime, deneyimlere, lider, yaratıcı özelliklere sahip kişilerden oluşan bir ekip, daha farklı görüş açılarına sahip olabilecek ve krizi içinde boğuşmadığı, boğulmadığı için algılaması daha kolay olacaktır. Veriler, analizler, tablo / grafikler ve krizle ilgili alınacak önlemler konusunda bir ŞİRKET SAVUNMA ANAYASASI oluşturma, harekete geçme gerekli. 

  • Kriz öncesi ve kriz içinde etkili olacak ekip: Sektör deneyim ve ilişkileri, Teknoloji, İşletme, Finansman, Mali-Vergi, Hukuk, Psikolog, Üretim, Denetim, Satış / Satın Alma, Pazarlama, Halkla İlişkiler, Yönetişim ve alanında Otorite, Temsil Gücü, vb. size özgü sorunlarınız için gereksinim olanlar ve Ekip Lideri özenle belirlenmelidir. 

 

  • Ekip çalışmalarında: Etkin ve güvenilir bir bilgi akışı, iletişim planı ve bilgileri, bilgi ve durum ciddiyeti.  Halkla İlişiler ve Basın Merkezi, açıklamalarda sözcü belirlenmesi ve eğitimi, özel ve hazır bilgi dosyaları, kritik-temsil görevleri olan çalışanların eğitimi (tebligat alımı, santral, kritik sekreterler), durumu gizlenmediği ancak gerekli açıklamaların belirlenmesi, işyeri çalışanların endişe ve huzursuzluklarının yönetilmesi, kriz planına uyulması, şirket misyonunun ve ana hedeflerin unutulmaması, şirket içi ve dışı iletişim kanallarının sürekli açık tutulması, iş sahipleri ve yöneticilerin yaşam ve söylem biçimleri (aileler dahil), finansal gruplar, tüketiciler gibi pek çok diğer grupla ilişkiler, NAKIŞ gibi işlenmeli ve yönetilmeli. Açıklamalarda korumacı, özür dileyici, zayıf tutum yerine dürüst, otoriter, güçlü bir tavır sergilenmelidir. 

 

  • Krizi etaplar halinde yönetme: Krizin seyri, eksilmeyen bir özenle, sürekli izlenmelidir.        A Planı, B Planı gibi, beklenmeyen veya başarılamayan etaplar sonrası mekanizmalar hazır olmalıdır. VERİLER, kriz bitti demeden, krizler bitmez.

 

  • Mutlaka Reorganizasyon veya Yeniden Yapılanma. Unutmamalı ki, kriz dış etkenler kadar iç etkenler veya dış etkenleri fark edemeyip, mücadele edemeyen iç planlamlardan kaynaklanır. 

bottom of page