top of page

 SWOT Analiz

 

 “EKİP Yönetim Danışmanlık” uzmanlarıyla, sizin veya şirketleriniz için dört önemli başlıkta DÜNÜ ve BUGÜNÜ mercek altına alıyor, geleceğin işaret ve hedeflerini objektif olarak ortaya koyuyor.

 

​GÜÇLÜ-( Strengths) / ZAYIF-(Weaknesses), FIRSATLAR-(Oppurtunities) / TEHDİTLER-(Threats).

 

İşte SWOT Analizi.

 

Bu kavramla, kuruluştan – hedefe ulaşmada, hedefe ulaşmadan-hedefi sürdürmeye, hedefi sürdürmeden-büyümeye ve hatta var olmaktan-yok olmaya etkileri olan temel kavramlar.

 

Kriz dönemleri öncesi veya yaşanması sürecinde olmazsa, olmaz olarak ele alınması gereken bu kavramlar ve içerikleri, aslında olağan dönemlerin de vazgeçilmezi. Sağlık diliyle adeta tahlil,  Emar, Rontgen ve sonrası reçete.

 

Aslında bu kavramların varlığı gözle de izlenebilir. Ancak göz yanılmasına tahammülü olmayan, yılların emeği, sizler ve aileleriniz için, çalışanlarınız için, var olmak veya eksik olmak, hatta yok olmak nedeni ise, GÖZ KARARI DEĞİL, UZMANLARLA, bilgi ve bilimler, deneyimle konuları ele almak şart.

 

Fırsatların veya tehditlerin nedenlerinde dış faktörler mutlaka var. Ancak mesele sizin elinizde olan, iç faktörleri bilmek ve yönetmek.

 

Bu tespitler öncelikle firmanız için yapılmalı. Ancak rakip firmalar açısından da SWOT çerçevesinde tespitler yapıldığında, özellikle fırsatlar veya tehditler daha belirgin ve gerçekçi oluyor.

 

Dünyada küreselleşme, bilgiye verilen değerin artması ve teknolojik gelişmeler işletmeleri daha iyi performans sergilemeye ve verimli olmaya zorlamakta. İşletmelerin rekabet üstünlüğü elde edip ayakta kalabilmeleri için stratejik düşünme ve stratejik kararlar almaya, yani STRATEJİK YÖNETİME ihtiyaçları var.

 

İşletmeler sahip oldukları varlık ve yetenekleri analiz ederek dönemsel durum değerlendirmeleri yapmalıdır. İç bünyedeki yöneticiler, birim sorumluları ile toplantılarda ele alınabilir. SWOT Analizi ise bu ön çalışmadan farklı olarak bağımsız uzmanların, objektif, iddia ve savunma kompleksinden uzak, konuyu derinlemesine ve sistematik olarak ele almalarıdır

 

​SWOT Analizinde:

 

​İşletmenin içyapısı (üst yönetim, birimler, organizasyon, performansları, beceriler, ekip, verimlilik vb.)

İşletmenin faaliyet içerisinde bulunduğu ortam ve dış koşullar (üretim, ürün, teknoloji, satın alma, satış, pazarlama, maliyet, karlılık, tanıtım, vb.)

 

İşletmenin ileriki dönemlerde karşılaşabileceği ve etkilenebileceği gelişmeler, (teknolojik gelişmeler, yeni ürün ve üretim, gelecek stratejileri, vb.)

 

İşletmenin hedef kitlesinin ve işletme faaliyetlerinden etkilenenlerin değerlendirmesi (piyasa, pazar, rekabet, mukayese, tüketici, mevcut müşteri, muhtemel müşteri, toplumsal, siyasal, ekonomik beklentiler, vb.)

 

Temel konu başlıkları ve oluşan tablolarda: 

 

GÜÇLÜ / ZAYIF YANLAR,  FIRSATLAR / TEHDİTLER. 

bottom of page