top of page

SEKTÖR İNCELEME

 

Sınai üretim, ticari faaliyetler, SEKTÖR, ÜRÜN, PAZAR temellerinde belirleniyor. Bu kavramlar fikir projesinden, uygulamaya, gelecek planlamalarına, tüm detaylarıyla bilgi sahibi olunması gereken önemde.

Dönemsel öne çıkanlar, ünlenenler, adeta hücum gibi sektör ve ürün belirlenmesi, rakiplerin, tüketici tercihlerinin SADECE GÖZLEMLERE dayandırılması, kısa zamanda hayal kırıklıkları yaratıyor. Keşke orda kalsa, ötesinde zararlara, yıkımlara neden olabiliyor.

“EKİP Yönetim Danışmanlık”,  her müşterisine özgün uzmanlar belirliyor ve faal olunan sektörlerde veya yeni pazar ve ürün hedeflerinde, yapılan TEKNİK ANALİZLERLE, KONUYU SAYISAL GERÇEKLERİ ile ortaya koyuyor.

Bu önemli üçlü SEKTÖR, ÜRÜN, PAZAR iş sahiplerine, değişen zamanlarda ve bizce eş değerde yön veriyor. Veriler başlangıçta yatırımın teknik, mali, istihdam, taşeron vb. planlamasında mutlak etkili oluyor.

ANALİZ çalışmalarında: İş sahibinin belirlediği, içinde veya yeni girmek istediği sektörlerle ilgili ANA BAŞLIKLAR:

 • Yurtiçi ve yurt dışı sektörel değerlendirmeler, araştırmalar, yayınlar, istatistikler,uygulamalar

 • Rekabet, rakipler (isim, kapasite, teknoloji, fiyat, reklam, yatırım vb.),

 • Üretim teknikleri, teknolojileri,

 • Maliyet-Satış-Karlılık ortalamaları,

 • Hammadde-Tedarik zinciri,

 • Mevsimsel, dönemsel etkiler,

 • Pazar payı, Arz-Talep,

 • Yasal düzenlemelerin getirdiği standartlar / zorluklar / avantajlar / destekler,

 • Hedef Pazar-Bölge-Lokasyon,

 • Pazara giriş engelleri, fırsatları, tehditler

 • Başkaca yeni yatırımcılar ilgisi ve hazırlıkları,

 • Sağlanması gereken farklılıklar, yenilikler

 • Marka-Patent-Lisans-Franchise,

 • Bankacılık sektöründeki kredi kabiliyetleri,

 • Tüketici eğilimleri-beklentileri, tercih nedenleri, cinsiyet, yaş etkileri,

 • İstihdama-Personel özellikleri, ulaşılabilirlik

 • Dağıtım kanal ve yöntemleri ve 3. taraf çözümler

 • Yatırım, ürün yenileme gereksinimleri ve etaplar. 

 • Vb.

GEÇ KALMAYIN. Gözlemler, deneyimler, yaşanmışlar çok değerli. ANCAK farklılığı Araştırma, Teknik Analizler, Bilgi, Bilim, Uzmanlık belirleyecek.

bottom of page