top of page

HUKUKİ İNCELEME

Ticari şirketler,  başlangıçtan itibaren sürekli değişim ve gelişim içerisinde olmakta. Hukuki yapıları da, başlangıçta özenle kurulsa ve sürdürülmek istense de; gerek kuruluş koşullarındaki zorunluluklar ve sonrasındaki değişimler, gerekse de süreç içerisinde pratik çözümlere gidilmesi, mevzuattaki değişiklikler, vb. birçok nedenlerle, GÜVENLİ BİR HUKUKİ YAPIDAN UZAKLAŞILMAKTA. Hatta bu yanlışlıklarla birlikte yaşanmakta. Ta ki sorunlarla yüzleşinceye kadar

"EKİP Yönetim Danışmanlık"; Hukukçu ve diğer konu uzmanları ile oluşturduğu ekibiyle, sizi, şirketlerinizi MERCEK altına alıyor. ÖZEL GİZLİLİK koşulları ve ortamlarında adeta kapalı çalışma yapılıyor, tespitler sadece “İşi Veren’e” raporlanıyor, öneriler veriliyor.

 “Hukuki İnceleme ” çalışması ve sonuçları, şirketinizin tüzel kişiliğinin ve ortakların kişisel olarak 3. kişi veya kurumlara karşı sorumluluklarını kontrol altına almakta, sorunlarla karşılaşılmadan önlemler alınabilmekte, güçlü-güçsüz yanlar tespit edilmekte, var ise sorunların tümden veya en az zararla giderilmesi sağlanmakta.

 

Hukuki boşlukların olması halinde, şirketler faaliyetlerini ciddi risklerle sürdürmekte ve yapısal, işletmesel bakımdan gelecek süreçler için olası tehlike ve/veya krizlere  (işletmesel veya ekonomik krizler vs. ) dirençsiz vaziyette girmekte.

Yeni Türk Ticaret Kanunu norm ve müeyyideleri dikkate alındığında ise; Ticari Şirketler için, artık işin şansa bırakılamayacağı düzeyde önem ortaya çıkmıştır. Zira, şirket hissedarları/yöneticileri vs. için hapisle tazyik sonucuna dahi gidebilen NORM ve DÜZENLEMELER MEVCUT.

Güncel ve gelecek sorunlara karşı bu inceleme önem taşıdığı gibi, büyüyen, çok ortaklı, yeni ortak katılımı ve pay devri süreçleri öncesi mutlaka yapılması gereken hazırlık ve bir Yeniden Yapılanma.

Ana Sözleşme Tadilleri, Temsil-İlzam, Vekillikler, Mali-Vergisel uygulamalar, Pay Devirleri hazırlıkları, Sözleşmeler, Ruhsatlar-İzinler, Personel-İş Güvenliği, Fikri Sınai Haklar-Tesciller, Resmi Kurum İzinleri, Çevresel Uygulamalar vb. bir kısım inceleme başlıkları.

Kişileri ve kurumlarınızı korunaklı, güçlü kılmalı ve hukuki durumunuzu güncellemelisiniz. Hukuki inceleme ve gerçekler, pişmanlıkların önüne geçer veya her halükarda katlanılabilir kayıplar noktasına çeker.

bottom of page