top of page

TARAFLAR ARASI ÇÖZÜMLER / Müzakere

 

Dünyada ve ülkemizde, taraflar arasında yaşanan ve çözümlenemeyen sorunlarda, haklılık/haksızlık belirlenmesinde temel kurum YARGI.

 

ANCAK, yargıdaki yoğunluk, karar ve kesinleşme aşamasına kadar geçen uzun zamanlar, istenen detaya girilememesi sektörlerdeki güncel ve teknik gelişmelere ayak uyduramaması, vb. nedenlerle, yasalar (HMK, CMK, Milletlerarası Tahkim Kanunu, Arabuluculuk Kanunu, Avukatlık Kanunu özel hüküm, vd.) veya uluslararası sözleşmeler, kurumlar, tarafların sonuca varmasını sağlayan yöntemler geliştirildi. Bunlarda öne çıkanlar: TAHKİM, ARABULUCU, MÜZAKERE/Sulh-Uzlaşma.

 

"EKİP Yönetim Danışmanlık"; sizi/şirketinizi ve sorunu mercek altına alarak, detaylandırıyor. Haklılık/Haksızlık, Güçlü/Zayıf yan tespitlerimize, sorunun ivedilik gereksinimine göre, çözümde yargısal veya taraflar arası çözüm yöntemleri konusunda sizi bilgilendiriyor, önerilerde bulunuyoruz. Soruna göre uzmanların katılımı gerekebiliyor, birlikte karar veriyoruz.

MÜZAKERE/Sulh-Uzlaşma

Müzakere iki veya daha fazla tarafın belirli bir konuda kabul edilebilir bir uzlaşmaya varmak için yürüttükleri bireyler arası bir süreç. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi.

 Böylece yasalarla belirlenmiş, çözümsüzlük hallerinde, 3. kişi veya kurumların devreye sokmadan, zaman kaybı, önemli harcama gerektirmeyen, makulde buluşmayı, karşılıklı kayıpları-riskleri önleyen, hatta karşılıklı kazanç sağlayan bu yöntemde; çatışmadan çok, öncelikle tarafların birbirleri anlatma-anlama, vicdani muhasebe, “yüz, yüzden utanır” etkisi, daha fazla akılcı ödün-zarar kabulü, pazarlık, ikna, hatta özveri, makul ve akılcılık, çatışmanın yaratılmaması veya derinleşmemesi, çözüm halinde birlikte çaşışma ortam ve duygusunun devam etmesi, yargıya yansıyan dava vb. lerinin kişi ve kurumlarda yarattığı maddi-manevi kayıplar, itibar kaybı, tereddütleri, gibi değerler önem taşıyor.

Bu süreç yönetiminde ise, sorunun tanımı, tarafların kendi önce kendileri, sonra karşısındakilerin kabul edecekleri hak/haksızlıkları daha yapıcı ve objektis ortaya koymak, genel ve özel bilgi, toplantı-oturumlar ve zaman yönetimi, zamanlama, beden dili, pazarlık-teklif/kabul içerik ve zamanlamaları, stratejik-psikolojik etkenler,  temsil gücünü artırması, sorundaki tarafların değil, profesyonellerin yönetmesi ile istenen başarıya çok daha fazla ulaşılabiliyor.

Yöntem:

Uzmanlarla birlikte, sizin sorunda haklı/haksız, güçlü/güçsüz, çözüm için katlanılabilir/katlanılamaz zaman/yöntem belirlenmesi. Karşı tarafın sorun karşısında ve genel durum değerlendirmesi, bilgi toplanması, tahammül/katlanabilirliği, güçlü/zayıf yanları vb. İlk bilgi ve belgeler toplanır. Karşı tarafı müzakereye oturacak zaman ve yöntemler planlanır.

Müzakerelerin başlama zamanı, sonuç zamanlaması, süreç etapları, yer, oturma düzeni, müzakerecilerin isim ve sayılarının belirlenmesi. Kabul veya delil olmayacağı, gizlilik vb

 

Usul/Sonuç Sözleşmesi,

İlk teklifler, karşı tekliflerin verilmesi ve hedeflenen sonuca kadarki teklifler miktar, zaman, güncelleme etapları, blöf yöntemleri, psikolojik etkiler/korunmalar/ataklar, gerektiğinde bilinçli ara vermeler. Sonuç Sözleşmesi (Uzlaşma-Sulh) taslak hazırlığı ve etapları.

Görüldüğü gibi, takım çalışması ve uzman bulundurulması gereken bu yöntemde, Müzakerecinin bilgi, sosyal yapı, halkla ilişkiler, strateji vb etkinliği, becerileri, deneyimleri (Pek çok Üniversitemizde “Müzakere Ders ve Eğitimleri” verilmekte) çok önemli.

 

Ayrıca müzakereden sonuç alınamasa dahi, yapılan çalışma, ileride açılacak davalar açısından da çok önemli bir birikim sağlıyor.

bottom of page