top of page

Resmi Başvurular- Ruhsat

 

Uzun zaman ve emek alan hazırlıklar, araştırmalar, projeler vb çabalar sonunda sıra, sınai veya ticari bir işyeri, işletme açılmasına geliyor.

Yıllardır gideremediğimiz BÜROKRASİ ve RESMİ KURUMLAR (Valilik, Kaymakamlık, Belediye, Maliye, Ticaret Odası / Esnaf Dernekleri, İtfaiye, Emniyet, Tarım Köy İşleri v.b) karşımıza çıkıyor. Çıkmakla kalmıyor, yoruyor, üzüyor, geciktiriyor.

İşletmelerin faaliyetlerine başlayabilmeleri ve sürdürebilmeleri için alınması gereken ruhsatlar var, ŞART.

İşletmelerin ruhsatlandırma süreçleri “İŞLETME AÇILIŞ ÖNCESİ ve “İŞLETME AÇILIŞ SONRASI” olmak üzere iki ana bölümden oluşmakta.

“Ekip Yönetim Danışmanlık” olarak gıda, tekstil, inşaat, v.b birçok sektörde faaliyet gösteren markalara işyeri açılı öncesi ve sonrası danışmanlık desteği vermekteyiz.

“İşletme açılış öncesi” süreç aslında konunun en önemli bölümü. Sonrası hep kolaylaştırıcı veya zorlaştırıcı olarak önünüze çıkıyor. İşletmelerde açılış öncesi bu tip incelemelerin yapılmıyor olması, atıl yatırımlar, kira taahhütleri, zaman kaybı, maddi kayıplar, yasal yükümlülükler ve cezai durumlar ile karşılaşma riskini çok arttırıyor.

İşletme açılış fikir aşamasında faaliyet konusuna özel detayların incelenmesi ve buna uygun tercihler yapılması ya da alternatif çözümler aranmasını ısrarla öneriyoruz. 

İşletme açılış öncesi süreçte, kiralama ya da satın alma süreçleri, yapı ile ilgili, metrajlar, cephe-yükseklik ölçüleri, gayrimenkul-yapı uygunluk, yönetim planı, belediye sorguları, diğer resmi kurum izin, başvuru ve ön bilgi alma, baca uygunluk, şube açılışı ve nace kod uygunluk, resmi gazete yayın, mali açılış başvuruları, apartman izin, mesafe ölçümleri, alt yapı uygunluk (elektrik, su , doğalgaz v.b) süreçlerini v.b kapsıyor.

 

İşletme açılış öncesi incelemelerin tamamlanması ve uygun koşulların sağlanmasından sonra, başvuruların, dilekçelerin, izinlerin, tadilatların yapım süreci olan “işletme açılış sonrası” eylem planlarının düzenlenmesi gerekmektedir.

Bu aşamaya gelindiğinde ise: Mali açılış süreci, Belediye ruhsat başvuru, SGK kayıtları, İtfaiye başvuru ve onay süreci, sektörel belge başvuruları (TAPDK, Tarım Köy İşleri, Hijyen Eğitimleri, Personel Muayeneleri, Doğalgaz, Elektrik Proje Yapım ve Tadilat Süreçleri v.b), yıllık evrak yenileme, vergi ödemeleri v.b

Ekip Yönetim Danışmanlık firması olarak işletme açılış hedeflerinizin başlangıç aşamasında fikrinizi birlikte değerlendirelim ve işletmenizin açılışında buluşalım.

bottom of page