top of page

İMAR, KAMULAŞTIRMA

 

Arazi, Arsa kullanım koşullarını belirleyen İMAR PLAN VE UYGULAMALARI, ekonomik değerlenmeleri veya değersizleşmeleri gibi sonuçlar ortaya çıkarmakta.

 

Yatırımcılar açısından da önem taşıyan planlama süreçleri (Bakanlık, Belediyeler), İdarenin Ön Fikri, Plan Yapım, Karar, Askı, İtirazlar, Plan Tadilatları, İptal Davaları.

 

Bu süreç ve çalışmaların, taşınmaz malikleri tarafından çok dikkatle izlenmeli, başvuru ve itirazlar, öneri planlar, davalar, HARİTA MÜHENDİSLERİ, ŞEHİR PLANCILAR, HUKUKÇULARLA takip edilmelidir.

 

İmar Kanun ve Yönetmelikleri, ilgili diğer mevzuat kadar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Yüksek Yargı (DANIŞTAY, YARGITAY) konuyu özel usul, süre ve teknik esaslarda yürütülmeli.

 

SİZ İLGİ GÖSTERMEZSENİZ, plan yapıcıların da ilgisini az olabileceği, plan süreçlerinde, komşu parselleriniz önemli değer kazanırken, sizin yan parseliniz bir kamu yararına (yol, yeşil alan, otopark, eğitim, sağlık, resmi tesis vb.) bedelsiz terk edilebilir, haklarınız başkalarının mülkiyetleri ile paylanır, kamulaştırma kaderine terk edilebilir.

 

Sembolik Kamulaştırma Bedelleri, kamulaştırmayıp yıllarca KAMU ADINA FİİLEN VEYA HUKUKEN EL KONULAN HAKLARINIZ öylesi çok ve değerli ki !

 

Alelacele bir uygulama olan İMAR BARIŞI, önemli sorun ve çatışmalara neden olacak. Kolayca yapılan beyana dayalı başvurular, aynı kolaylık yapılan ödemeler ve gönderilen YAPI BELGELERİ, önemli hukuki karmaşa belgeleri. Özellikle Kat Mülkiyeti, Koruma Alanları, Ormanlar, Kıyı Kenar vd özel kanunlarla belirlenmiş düzenlemelerle çatışan bu kanun ve uygulamada da “EKİP Yönetim danışmanlık” sorunların çözümünde uzman.

 

“EKİP Yönetim Danışmanlık” uzman ekibine gerektiğinde teknik diğer proje ortaklarını da katarak, HAKLARINIZI, HATTA UNUTTUĞUNUZ HAKLARINIZI ortaya koyup, önemli kazanımlar sağlıyor.

bottom of page